Aerodynamiikkaa lentäjän lupakirjaa varten

Esipuhe

Tämä teos syntyi alunperin useiden lentokurssien aikana, jolloin opetin aerodynamiikkaa ja jaoin oppilaille tiivistelmän oppitunnin sisällöstä. Aineistoa kertyi vähitellen niin paljon, että Suomen Ilmailuliitto halusi julkaista sen Aerodynamiikan oppikirjana vuonna 1972. Siitä tulikin suosittu opus lentokursseille, koska se oli syntynyt lento-opetuksen yhteydessä. Kirjasta otettiin uusintapainos vuonna 1984.

Koska uusintapainoksen loputtua Ilmailuliitto ei enää halunnut julkaista kirjaa, allekirjoittanut katsoi aiheelliseksi päivittää teoksen vastaamaan nykyaikaa ja julkaista sen internetissä. Aerodynamiikan hallinta on lentäjän hengissä pysymisen kannalta välttämätöntä, koska ilmassa pysyy vain, jos noudattaa niitä luonnonlakeja, jotka kantavat vaikka alla ei olisi kovaa maata.

Tavoitteena on tehdä tästä sivustosta kaikille aerodynamiikasta kiinnostuneille kiinnostava ja innostava sivusto. Jotta tähän päästäisiin, odotan sivuston käyttäjiltä kysymyksiä heitä kiinnostavista ilmiöistä ja varsinkin palautetta, mikäli aineistosta löytyy virheitä. 

Varsinkin lennonopettajilta haluaisin kuulla ehdotuksia aiheista, joita tulisi ottaa mukaan pitäen mielessä, että lupakirjavaatimuksissa aerodynamiikan osuus on tuntimääräisesti kohtuullisen pieni ja siksi on keskityttävä oleelliseen - miten lennän turvallisesti.

"Lentäjän lupakirja" - otsikon alle on koottu nimenomaan lentokoulutuksen aikana tarvittava aineisto. Jotta lento-oppilas voisi arvioida osaamistaan kunkin pääkappaleen jälkeen on mahdollista tarkistaa tietämyksensä Tenttikysymykset-osiossa, jossa myös saa palautteen osaamisestaan. (Tämä osio ei ole vielä valmis, mutta on kuitenkin työn alla)

Aineisto sopii myös lentokonemekaanikkojen koulutukseen, kun valitaan siihen kuuluvat osiot.

"Tuulivoima"-osiossa on tuulivoimalan aerodynamiikkaa, joka liittyy pääsääntöisesti tuulivoimalan potkurin aerodynamiikkaan ja miten potkurin avulla ilman energia otetaan talteen. (Osio ei vielä ole valmis, mutta sen alta löytyy linkki, jossa on muutamia Powerpoint esityksiä aiheesta.)

Hallissa 12.4.2017, Erkki Haapanen

 

Oppimateriaalin taustaa

Teos käsittää lentäjän ja purjelentäjän lupakirjaan vaadittavan aerodynamiikan osuuden, joka on määritelty EASA:n (European Aviation Safety Agency) Lentomiehistöasetuksessa (1178/2011)   Revisio 17/06/2016 V02.

Teksti pohjautuu tekijän teokseen AERODYNAMIIKKA, jonka Suomen Ilmailuliitto ry on julkaissut vuonna 1972 sekä uusintapainos 1984.

Oppikirjan kansi

Teksti on luettavissa tablet- ja PC-tietokoneella.

Syvällisemmin yksittäisistä aiheista kiinnostuneita varten olen liittänyt mukaan googlausta varten sopivia hakusanoja, joiden alta löytyy täydentävää aineistoa. Hakusanat voivat olla joko suomeksi ja/tai englanniksi. Esimerkiksi: virtaviiva ilmavirtaus, streamline fluid. Ehdotetut hakusanat on testattu siten, että niistä löytyy aiheeseen liittyvää tekstiä. Lukijan vastuulle jää arvioida löydetyn tekstin uskottavuutta ja hyödyllisyyttä. Hakusanan käyttö on parempi vaihtoehto kuin suora viittaus jollekin verkkosivulle, koska hakusanan avulla löytyy useita vaihtoehtoja eivätkä ne vanhene kuten verkkosivut, jotka saattavat uudistua tai poistua käytöstä.

Motivaatio kirjoittamiseen on syntynyt omista kokemuksista, joissa aerodynamiikan perustiedot ovat auttaneet selviytymään ongelmatilanteista, joissa onnettomuuden mahdollisuus on ollut lähellä. Omien virheiden lisäksi on tullut seurattua muiden tekemiä virheitä, jotka ovat johtaneet onnettomuuksiin. Jos tästä aineistosta on jotain apua virheiden välttämiseseen, niin se on tehnyt tehtävänsä. 

Uusittu ja täydennetty painos. Hallissa 2017 Erkki Haapanen

© Copyright Erkki Haapanen

Katso lisätietoa tuulivoimasta!

Lentäjän lupakirja - Sisällysluettelo