2.3.3 Haitallinen vastus

Haitallinen vastus käsittää kaikki lentokoneeseen vaikuttavat vastukset lukuun ottamatta indusoitua vastusta. Vastus johtuu joko kitkasta tai virtauksen suuntaisesta paine-erosta.

Kitkavastus kohdistuu kappaleen pintaan pinnan suuntaisesti ja johtuu ilmavirran ja kappaleen pinnan välisestä kitkasta. Pintakitka riippuu kappaleen pinnan sileydestä ja ilman viskositeetista sekä pinnan rajakerroksen ulkopuolella olevan virtauksen nopeudesta. Kitkavastus on verrannollinen nopeuden toiseen potenssiin. Kitkavastus muuttuu pitkin kappaleen pintaa ja on havaittavissa rajakerroksen paksuutena. Pienillä kohtauskulmilla siiven rajakerros on ohut mutta kohtauskulman kasvaessa virtaus irtoaa, jolloin vastus kasvaa voimakkaasti. Haitalliseen vastukseen vaikuttaa kappaleen virtaviivaisuus.