Esipuhe

Tämä teos syntyi alunperin useiden lentokurssien aikana, jolloin opetin aerodynamiikkaa ja jaoin oppilaille tiivistelmän oppitunnin sisällöstä. Aineistoa kertyi vähitellen niin paljon, että Suomen Ilmailuliitto halusi julkaista sen Aerodynamiikan oppikirjana vuonna 1972. Siitä tulikin suosittu opus lentokursseille, koska se oli syntynyt lento-opetuksen yhteydessä. Kirjasta otettiin uusintapainos vuonna 1984.

Koska uusintapainoksen loputtua Ilmailuliitto ei enää halunnut julkaista kirjaa, allekirjoittanut katsoi aiheelliseksi päivittää teoksen vastaamaan nykyaikaa ja julkaista sen internetissä. Aerodynamiikan hallinta on lentäjän hengissä pysymisen kannalta välttämätöntä, koska ilmassa pysyy vain, jos noudattaa niitä luonnonlakeja, jotka kantavat vaikka alla ei olisi kovaa maata.

Tavoitteena on tehdä tästä sivustosta kaikille aerodynamiikasta kiinnostuneille kiinnostava ja innostava sivusto. Jotta tähän päästäisiin, odotan sivuston käyttäjiltä kysymyksiä heitä kiinnostavista ilmiöistä ja varsinkin palautetta, mikäli aineistosta löytyy virheitä. 

Varsinkin lennonopettajilta haluaisin kuulla ehdotuksia aiheista, joita tulisi ottaa mukaan pitäen mielessä, että lupakirjavaatimuksissa aerodynamiikan osuus on tuntimääräisesti kohtuullisen pieni ja siksi on keskityttävä oleelliseen - miten lennän turvallisesti.

"Lentäjän lupakirja" - otsikon alle on koottu nimenomaan lentokoulutuksen aikana tarvittava aineisto. Jotta lento-oppilas voisi arvioida osaamistaan kunkin pääkappaleen jälkeen on mahdollista tarkistaa tietämyksensä Tenttikysymykset-osiossa, jossa myös saa palautteen osaamisestaan. (Tämä osio ei ole vielä valmis, mutta on kuitenkin työn alla)

Aineisto sopii myös lentokonemekaanikkojen koulutukseen, kun valitaan siihen kuuluvat osiot.

"Tuulivoima"-osiossa on tuulivoimalan aerodynamiikkaa, joka liittyy pääsääntöisesti tuulivoimalan potkurin aerodynamiikkaan ja miten potkurin avulla ilman energia otetaan talteen. (Osio ei vielä ole valmis, mutta sen alta löytyy linkki, jossa on muutamia Powerpoint esityksiä aiheesta.)

Hallissa 12.4.2017, Erkki Haapanen

 

Katso lisätietoa tuulivoimasta!