2.4.4 Laskusiivekkeiden käyttö lentoonlähdössä

Laskusiivekkeiden käyttö lentoonlähdössä on edullista silloin, kun se parantaa nostovoimaa ilman, että vastus kasvaa liikaa. Fowler- ja solalaipat ovat hyvin käyttökelpoisia tähän tarkoitukseen. Tällöin on yleensä käytettävä vain noin 10° - 15° laippa-asetusta, jottei vastus kasvaisi liikaa ja vaikuttaisi lentoonlähtömatkaa pidentävästi. Kun kone on irronnut maasta, annetaan nopeuden kiihtyä maavaikutuksen avulla haluttuun nousunopeuteen ja vedetään vähitellen laipat varovasti sisään, kun ollaan turvallisessa korkeudessa. Äkillinen sisäänveto saattaa aiheuttaa hetkellisen korkeuden menetyksen ja tahattoman maakosketuksen.

Yleensä tyyppilennon yhteydessä on syytä kokeilla riittävän korkealla koneen käyttäytymistä laippoja ulos/sisään otettaessa. Tällöin tulisi huomion kiinnittyä seuraaviin seikkoihin:

- trimmin muutokset laippa-asetusta muutettaessa. Ne nähdään nokan asennosta. 

- korkeuden lisäys laippoja ulos vedettäessä ja korkeuden menetys sisään otettaessa. Muutos nähdään korkeusmittarista tai variometristä tai matalalla vertaamalla maastoon.

- koneen käyttäytyminen ja ohjattavuus etenkin pienillä nopeuksilla

- koneen sakkausnopeus ja käyttäytyminen suorassa ja kaartosakkauksessa teho päällä ja ilman tehoa

- laipat täysin ulkona, nopeus vähän yli sakkausnopeuden, työnnetään täysi moottoriteho päälle ja katsotaan variometristä, miten moottoriteho riittäisi täysillä laipoilla suoritetussa ylivedossa.

- on huomattava, että lennonvalvontamittareissa, joissa käytetään hyväksi staattista painetta, saattaa esiintyä näyttövirheitä laipat ulkona. Jos näitä virheitä on, niistä pitäisi olla maininta lentokäsikirjasta. Yleensä virheet ovat pieniä.

Lisätietoa lentoonlähtömatkaan vaikuttavista tekijöistä saat tästä. ja laippojen käyttö lyhintä lentoonlähtömatkaa tarvittaessa.