2.4 Nostovoimaa lisäävät laitteet

Pyrkimys kohti suurempia lentonopeuksia ja hyötykuormia on lisännyt koneiden siipikuormitusta ja sakkausnopeutta. Koska koneiden on laskeuduttava ja noustava samoilta kentiltä kuin aikaisemmin, vaaditaan joko tavatonta moottoritehoa, jolla saadaan aikaan suuri kiihtyvyys lähdössä, tai nostovoimaa lisääviä laitteita, joilla saadaan sakkausnopeus pienenemään. Lyhyen lentoonlähtö- ja nousumatkan ehdoton edellytys on pieni sakkausnopeus, mikä saavutetaan kasvattamalla nostovoima­kerrointa. Jos oletetaan esimerkiksi, että lentoonlähtömatka s on kääntäen verrannollinen nostovoimakertoimeen CL, saadaan nostovoimakertoimen lisäyksen DCL vaikutukseksi Ds = (DCL / CL) s

Esimerkiksi: Alkuperäinen CL = 1,2 ja lentoonlähtömatka = 300 m. Jos DCL = 0,4 niin lentoonlähtömatka on sen jälkeen 200 m eli lentoonlähtömatka lyheni noin sata metriä, mikä on kolmannes alkuperäisestä matkasta.

Nostovoimaa lisäävien laitteiden vaikutus perustuu useimmiten seuraaviin keinoihin:

  1. Lisätään profiilin kaarevuutta, jolloin nostovoimakerroin kasvaa, mutta haittavaikutuksena esiintyy momentin kasvu, joka lisää nokka alas -taipumusta. Tämä havaitaan trimmin muutoksena laippoja ulos otettaessa.
  2. Estetään sakkaus kiihdyttämällä virtausta rajakerroksessa tai imemällä rajakerros kokonaan pois.
  3. Lisätään siipipinta-alaa.
  4. Käytetään pyörregeneraattoreita siiven yläpinnalla kiihdyttämässä rajakerrosta, jolloin virtaus pysyy kiinni siivessä.