3.2 Koneeseen vaikuttavien voimien yhdistäminen

Siiven ja rungon tuottamat aerodynaamiset voimat ja momentti piirretään vaikuttamaan aerodynaamiseen keskiöön. Koneen massan aiheuttama voima, eli koneen painosta ja kiihtyvyydestä syntyvät voimat, piirretään painopisteeseen. Painovoimavektorin kärki osoittaa suoraan alas (maan keskipisteeseen). Kiihtyvyysvoimat piirretään kiihtyvyyden suuntaan. Potkurin aiheuttama vetävä voima piirretään potkuriakselin suuntaiseksi kärki osoittamaan vedon suuntaan. Peräsimen aiheuttamasta voimasta huomioidaan yleensä vain peräsimen nostovoima, jonka suunta on yleensä alaspäin. Peräsinvoima piirretään peräsimen nostovoimakeskiöön, eli noin 30% etureunasta taaksepäin, Esimerkki näiden voimien vaikutuksen esittämisestä nähdään seuraavassa kuvassa.