3.3.1 Puuskan aiheuttamat kiihtyvyydet

 sivu78kuva2
Kuva: Nostavan ja laskevan puuskan aiheuttaman kiihtyvyyden riippuvuus lentonopeudesta. Vaakalennossa kiihtyvyys = 1 eli maan vetovoiman kiihtyvyys.

Kohtauskulman kasvu saa aikaan kiihtyvyyden kasvun, joka on sitä suurempi, mitä nopeammin lennetään. Kuvassa 70 on esitetty erilaisten puuskien aiheuttamat kiihtyvyydet. Puuskat ylöspäin aiheuttavat positiivista kiihtyvyyttä ja alaspäin olevat negatiivista. Koska lentonopeuden kasvaessa puuskan aiheuttama kiihtyvyys­monikerta kasvaa, on katsottu aiheelliseksi rajoittaa koneen lentonopeutta puuskaisella säällä. Erittäin nopeiden koneiden ohjaajien yleiset selkäviat (välilevyn pullistumat) johtuvat puuskan aiheuttamista iskuista, jotka ovat niin voimakkaita, etteivät selän välilevyt kestä niitä.