3.3.2 Vn-diagrammi

Lentokoneen suunnitteluvaiheessa määritellään koneen toimintarajat ns. V-n piirroksessa, jollainen on esitetty seuraavassa kuvassa. V-n piirrokseen on kerätty kaikki lennon kuormituskertoimiin liittyvät rajoitukset:

Lentokoneen lujuus on suunniteltu näiden rajoitusten mukaiseksi ja niiden ylittäminen saattaa johtaa koneen tuhoon. 

  • Positiivinen ja negatiivinen sakkausnopeus +Vs ja -Vs. Kone sakkaa näillä rajoilla eikä siksi voi kuormittua enempää.
  • Positiivinen ja negatiivinen 15 m/s puuskaraja. Koneen nopeutta on rajoitettava, jos pystysuorat puuskat ovat 15 m/s tai enemmän.
  • Maksimi sallittu taitolennon kuormituskerroin 4g, mikä koskee utility-luokan konetta. Taitolentokoneella arvo on suurempi.
  • Maksimi sallittu taitolentonopeus VM. Tätä nopeutta ei saa ylittää taitolennossa, koska muuten maksimi kuormituskerroin saattaisi ylittyä.
  • Sakkausnopeus vaakalennossa Vso.
  • Maksimi matkalentonopeus Vc. 
  • Suurin sallittu syöksynopeus VD, jolloin puuskanopeus sekä kiihtyvyysmonikerta on pidettävä sallitulla alueella.
 sivu79kuva
Tässä erään utility-luokan koneen V-n piirros. Nämä rajoitukset ovat voimassa, jottei kone rasittuisi lennon aikana enempää kuin mihin se on suunniteltu. 
Vso = sakkausnopeus vaakalennossa
VM = manööverinopeus eli suurin taitolennossa sallittu nopeus. Tämän nopeuden alapuolella ei voi ylittää 4g kiihtyvyyttä, koska kone sakkaa. Taitolento yli 15 m/s puuskalla voi aiheuttaa ylikuormitusta.
VC = suurin matkanopeus 15 m/s puuskaisella kelillä (cruising speed)
VD = suurin sallittu syöksynopeus (diving speed). Sallittu vain tasaisella kelillä.
Vn tai V-g diagrammi on koneen manuaalissa.