1.4.1 Barometrinen paine ja isobaarit

Ilmanpainetta mitataan barometrillä. Mittaustulokset esitetään karttapohjalla korkeuskäyrien tapaan isobaareina, jotka edustavat samaa painetta. Mitä tiheämmmin käyrät ovat sitä suurempi on paine-ero, joka synnyttää tuulta. Isobaarit ovat sulkeutuvia käyriä ainakin riittävän isolla kartalla. Kahden tai useamman vierekkäisen korkeapainealueen väliin jäävää aluetta kutsutaan korkeapaineen selänteeksi ja vastaavaa matalapaineen aluetta matalapaineen selänteeksi.

 Sääkartta isobaarit
Esimerkki isobaareista sääkartalla. Mitä tiheämmässä isobaarit ovat sitä suurempi paine-ero, joka synnyttää tuulta. Tuuli pyrkii korkeapaineen alueelta kohti matalapainetta mutta Coriolis-voima kääntää sitä matalapainetta lähestyttäessä vastapäivään. Ilmanpaineen yksikkö on hPa tai mbar ja aiemmin käytetty mmHg. 

Isobaarit

Sääkartalla ilmanpaine osoitetaan isobaareilla, jotka ovat painekorkeuskäyriä.