1.4.3 Merenpintaa vastaavan paineen määrittely

Hetkellinen ilmanpaine vaihtelee rajoissa 920 - 1080 hPa. Jotta kaikki lentokoneet tietyllä lentopinnalla lentäisivät samalla korkeudella, käytetään standardoitua korkeusmittarin asetusta merenpinnan tasona eli 1013,2 hPa riippumatta hetkellisesta ilmanpaineesta. Tämä on myös paine, johon kaikki tekniset mittaustulokset normioidaan, kun laaditaan ilmanpaineesta riippuvaisten tuotteiden tuoteselostusta.