Oppimateriaalin taustaa

Teos käsittää lentäjän ja purjelentäjän lupakirjaan vaadittavan aerodynamiikan osuuden, joka on määritelty EASA:n (European Aviation Safety Agency) Lentomiehistöasetuksessa (1178/2011)   Revisio 17/06/2016 V02.

Teksti pohjautuu tekijän teokseen AERODYNAMIIKKA, jonka Suomen Ilmailuliitto ry on julkaissut vuonna 1972 sekä uusintapainos 1984.

Oppikirjan kansi

Teksti on luettavissa tablet- ja PC-tietokoneella.

Syvällisemmin yksittäisistä aiheista kiinnostuneita varten olen liittänyt mukaan googlausta varten sopivia hakusanoja, joiden alta löytyy täydentävää aineistoa. Hakusanat voivat olla joko suomeksi ja/tai englanniksi. Esimerkiksi: virtaviiva ilmavirtaus, streamline fluid. Ehdotetut hakusanat on testattu siten, että niistä löytyy aiheeseen liittyvää tekstiä. Lukijan vastuulle jää arvioida löydetyn tekstin uskottavuutta ja hyödyllisyyttä. Hakusanan käyttö on parempi vaihtoehto kuin suora viittaus jollekin verkkosivulle, koska hakusanan avulla löytyy useita vaihtoehtoja eivätkä ne vanhene kuten verkkosivut, jotka saattavat uudistua tai poistua käytöstä.

Motivaatio kirjoittamiseen on syntynyt omista kokemuksista, joissa aerodynamiikan perustiedot ovat auttaneet selviytymään ongelmatilanteista, joissa onnettomuuden mahdollisuus on ollut lähellä. Omien virheiden lisäksi on tullut seurattua muiden tekemiä virheitä, jotka ovat johtaneet onnettomuuksiin. Jos tästä aineistosta on jotain apua virheiden välttämiseseen, niin se on tehnyt tehtävänsä. 

Uusittu ja täydennetty painos. Hallissa 2017 Erkki Haapanen

© Copyright Erkki Haapanen

Katso lisätietoa tuulivoimasta!