4.4.3 Korkeusperäsimen vaikutus vakavuuteen

Korkeusperäsinkulma ei muuta vakavuutta, koska CM(CL)-kuvaajan kaltevuuskulma ei muutu, mutta korkeusperäsimellä voidaan muuttaa tasapainotilaa vastaavan nostovoimakertoimen arvoa eli saadaan kone suoraan lentoon viritettynä lentämään nopeammin tai hitaammin. Tämän väittämän paikkansa pitävyydestä on kiistelty usein ohjaajien kesken, mutta sen voi tarkistaa, vaikka paperilennokilla. Jos painopiste on tietyn rajan takapuolella lennokista ei tule vakaata millään korkeusperäsimen asetuksella. Kun ollaan rajan etupuolella, voidaan peräsinkulman avulla määritellä lennon tasapainonopeus.

sivu87kuva
Kuva: Korkeusperäsinkulman vaikutus vakavuuteen. Korkeusperäsinkulma vaikuttaa tasapainonopeuteen eli määrittää tarvittavan CL:n arvon, jotta pysytään vaakalennossa muttta ei muuta vakavuuskuvaajan kaltevuutta eli vakavuuden määrää.