Aerodynamiikka on yksi oleellisimmista asioista, joita lentäjien ja ilmavirtausten kanssa toimivien tulee ymmärtää ja hallita. Tämä sivusto tarjoaa monipuolisen ja perusteellisen katsauksen aerodynamiikan perusteisiin. Sivusto tarjoaa päivitetyn version aerodynamiikan oppikirjasta Aerodynamiikka (Erkki Haapanen, 1972, uusintapainos 1984, Suomen Ilmailuliitto ry). Päivityksessä on huomioitu ilmailulainsäädännön muutokset ja lentäjien uudet taitovaatimukset. Päivitetty oppikirja antaa valmiudet lentäjän lupakirjan aerodynamiikan ositota varten (Private Pilote License, PPL).

Katso lisätietoa tuulivoimasta!