1.3.1 Lämpötilan yksiköt

Ilman lämpötila ilmaistaan normaalisti Celsius- tai Fahrenheit-asteissa. Laskentakaavoissa esiintyvät usein Kelvin-asteet, koska monet luonnonilmiöt ovat verrannollisia absoluuttiseen lämpötilaan -273,15 ºC. 

Celsius, Fahrenheit ja Kelvin asteikkojen muunnoskaavat: 

C = 5/9 x (F-32) => F = 1.8 x C+32
C = K-273.15 => K = C+273.15