Uncategorised

Tämä on ensitesti.

 

Artikkeleita:
3

Artikkelit

Kirjan sisältö

Artikkeleita:
0

0 Johdanto

Artikkeleita:
3

1 Ilman ominaisuudet

Ilmakehän rakenne ja ominaisuudet

Tämä luku käsittelee ilmakehää ja ilman ominaisuuksia, jotka liittyvät aerodynamiikkaan liittyviin ilmiöihin sekä lentotehtävän suunnittelussa ja suorittamisessa esiin tulevia kysymyksiä.

 

Artikkeleita:
19

2 Perusaerodynamiikka

Aerodynamiikan perusteet

Artikkeleita:
14

3 Koneeseen vaikuttavat voimat

3 Koneeseen vaikuttavat voimat

Lentokoneeseen vaikuttavat ilmasta koneeseen välittyvät voimat sekä koneen omasta massasta syntyvät massahitausvoimat. Maassa ollessa ja rullatessa tai jarrutettaessa laskutelineiden kautta siirtyy myös voimia koneen rakenteisiin.

Artikkeleita:
11

4 Lentokone ja ohjaaminen

Artikkeleita:
26

5 Määritelmät ja nimitykset

Aerodynamiikkaa koskevia luonnonlakeja sekä matematiikan termejä

Artikkeleita:
3
Katso lisätietoa tuulivoimasta!